Kierownictwo naukowe:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc                                                                                        

 

Patronat:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Konsultant Krajowy ds. Psychiatrii

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

PROGRAM KONFERENCJI

09:00-09:10

OTWARCIE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

prof. zw. dr hab. n. med. Agata Szulc

09:10-11:10

SESJA I

Trudne przypadki w przewlekłych zaburzeniach psychicznych

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. n. med. Agata Szulc

09:10-09:30

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe u pacjenta z wysokim ryzykiem samobójstwa

dr Tomasz Rudecki - Szpital Psychiatryczny im. Babińskiego w Łodzi

09:30-10:00

Migrena i depresja z perspektywy lekarza neurologa i psychiatry

prof. zw. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik - Oddział Kliniczny Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki - Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi

Wykład sponsorowany firmy Novartis

10:00-10:20

Trudności diagnostyczne w otępieniu czołowo-skroniowym

dr n. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk - Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi

10:20-10:40

Pacjent ze schizofrenią i  przeważającymi objawami negatywnymi - jak możemy pomoc

prof. zw. dr hab. n. med. Agata Szulc - Klinika Psychiatryczna UM w Warszawie

10:40-11:00

Różne aspekty wpływające na realizację środka zabezpieczającego - opis przypadku

dr n. med. Maciej Kuśmierek, mgr Paulina Maruszewska - Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi

11:00-11:10

Dyskusja

11:10-11:30

Przerwa

11:30-13:20

SESJA II

Na granicy zaburzenia i osobowości

Przewodniczy: dr n. med. Aleksandra Robacha

11:30-11:50

Zaburzenia tożsamości płci - trudności diagnostyczne

dr n. med. Aleksandra Robacha - NZOZ "Constans-Med"  w Łodzi

11:50-12:10

Zaburzenia seksualne u małoletnich pacjentów- opis przypadku

dr n. med. Aleksandra Lewandowska - Szpital Psychiatryczny im. Babińskiego w Łodzi

12:10-12:30

Od gnijących jelit po zarośnięty przełyk - przypadek ciężkiej depresji psychotycznej skutecznie leczonej EW

dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

12:30-12:50

Rola antagonistów receptorów NMDA w przełamywaniu lekooporności depresji

dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska
Wykład sponsorowany firmy Janssen

12:50-13:10

Osobowość mnoga - czy istnieje? Analiza przypadku.

dr hab. n. med. Anna Mosiołek - Klinika Psychiatryczna UM w Warszawie

13:10-13:20

Dyskusja

13:20-13:50

Przerwa - lunch

13:50-15:20

SESJA III

Nietypowe: terapie, wskazania i objawy

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

13:50-14:10

O nietypowym powikłaniu leczenia z-lekami

prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Sobów - Zakład Psychologii Lekarskiej UM w Łodzi

14:10-14:30

Wskazania do cięcia cesarskiego u osoby z tokofobią

prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki - Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi

14:30-14:50

Trazodon - zróżnicowany efekt kliniczny w zależności od postaci i dawki. Analiza przypadku

Dr Maria Filip - Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi

14:50-15:10

Zmiany skórne a psychiatria - przekrój przypadków klinicznych

prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Narbutt - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi

15:10-15:20

Dyskusja

15:20

Zakończenie konferencji

W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40